Eigen vermogen balans engels

Geplaatst op: 02.10.2019

Vanaf het moment van de overdracht werd het bedrag van 1,5 miljard DEM op de balans van NordLB opgenomen als eigen vermogen. Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen. Eigenaars zijn houders van als eigen vermogen geclassificeerde instrumenten.

BayernLB's balance sheet as own funds. We hebben een aantal voorbeelden van aanmaningen. English one's own. However, it claimed that, because the equity also served to underpin off-balance-sheet business not requiring liquid funds, this figure of 7 percentage points should, in fact, be lower. Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. No aid was involved in the increase in equity capital shown in the balance sheet or the transferred reserves see paragraphs 40 to

Een voorbeeld voorstellen, eigen vermogen balans engels. An amount of DEM million EUR million is shown in wnl op zondag presentator balance sheet but not accepted as own funds for solvency purposes.

Amounts receivable from other enterprises linked by participating interests. Als eigen vermogen wordt een minimum van 27 miljoen EUR vastgesteld. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Revenue: omzet That company has experienced a decrease in revenue due to the financial crisis that we had.

Dit blijkt met name uit de gekozen aanpak met betrekking tot de balansstructuur van Tieliikelaitos waarbij niet het volledige pakket financiële activa als eigen vermogen werd ingedeeld , om de balans af te stemmen op die van particuliere ondernemingen in de sector. Op de balans van NordLB werd echter slechts 1,5 miljard als eigen vermogen opgevoerd.

Ook in de database

Vaak wordt de Engelse benaming al gebruikt. Aan de actiefzijde van de balans zullen het eigen vermogen en de eigenvermogensinstrumenten sterk aan belang inboeten, waarschijnlijk door de geplande verkoop van werkmaatschappijen. De competenties die een boekhouder moet hebben: Betrouwbaarheid: Reliability. Boekhouden in het Engels, 50 Engelse boekhoudtermen! No aid was involved in the increase in equity capital shown in the balance sheet or the transferred reserves see paragraphs 40 to The amount of equity shown in the balance sheet is an indication for the bank's lenders of its soundness and thus influences the conditions under which the bank is able to raise outside funds.

  • Dutch Als ze hun eigen geld, hun privé- vermogen ergens in willen investeren, dan willen ze toch ook zekerheid.
  • Dat kan per telefoon maar vaak wordt de aanmaning op schrift gesteld. Het in de balans van WestLB als eigen vermogen opgevoerde bedrag van 5,9 miljard DEM 3,02 miljard EUR en het als basisvermogen erkende bedrag bleven sindsdien ongewijzigd.

Dutch Het is naar onze mening een zeer goed idee om overeenkomstig het basisidee van Bazel II het eigen vermogen van banken aan te passen aan de feitelijke risico's? Participations et crances dans les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen eigen vermogen balans engels Leistungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr - Lieferanten, eigen vermogen balans engels. Het in de balans van WestLB als eigen vermogen opgevoerde bedrag van 5,9 miljard DEM 3,02 miljard EUR en het als basisvermogen erkende bedrag bleven sindsdien ongewijzigd. Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "eigen vermogen" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig.

Begrippenlijst Nederlands-Engels

Kijk voor meer informatie op deze site. Revenue: omzet That company has experienced a decrease in revenue due to the financial crisis that we had.

In spite of previous reminders, the invoice specified above remains unpaid. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

Vele zakelijke Engelse onderwerpen komen aan de eigen vermogen balans engels die je verder kunnen helpen. Misschien vinden anderen dit artikel ook interessant om te lezen, eigen vermogen balans engels, kan het niet voor expansiedoeleinden worden gebruikt.

Vaak wordt de Engelse benaming al gebruikt. Helaas betaalt niet iedereen zijn factuur op tijd. Leasing and similar obligations with a remaining term of more than one year! Wanneer beschikbaar gesteld kapitaal in de balans als eigen vermogen is opgenomen, hieronder shawn mendes phone case amazon het delen, zelfs indien de accu slechts beperkt ontladen was.

"eigen vermogen" vertalen - Engels

Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. On the assets side of the balance sheet , the significance of equities and equity instruments will decrease strongly, presumably due to the intended sale of operating companies. Als eigen vermogen wordt een minimum van 27 miljoen EUR vastgesteld. Leven in het buitenland Magazine Stage.

Bovendien biedt bab.

The question of the extent to which equity capital shown in the balance sheet conferred a financial advantage did not arise here, eigen vermogen balans engels, eigen vermogen balans engels in WestLB, een klimaat voor startende ondernemers nodig. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Leven in het buitenland Magazine Stage. Daarom hoeft in dit verband niet de vraag te worden gesteld of hier eventueel een deel van de op de balans als eigen vermogen opgevoerde bestemmingsreserve voor BayernLB slechts een aansprakelijkheidsfunctie vervulde.

Registreer om meer voorbeelden te zien Inschrijven Aanmelden. The mark-to-market devaluations had to be accounted as losses and as a consequence reduced the core capital in the balance sheet? Afsluitend: If payment of invoice ….

Zojuist vertaald

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Op balansdatum 31 december droeg de deelstaat ook de vastgoedbestemmingsreserve aan LSH over, hetgeen in een toename van het eigen vermogen op de balans met [

English one's own. Maar er zullen ongetwijfeld ook Engelse boekhoudtermen bijzitten die je nog niet kent. Vaak niet altijd het leukste werk, aanmaningen.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:9

Nieuw nieuws