Meest voorkomende chronische ziekten in nederland

Geplaatst op: 04.08.2019

Het VTV-Trendscenario gaat over de toekomst. Voorlopig zal het aantal klachten wel niet afnemen: een Amerikaanse onderzoeker vond dat 45 procent van de pubers last van zijn rug heeft.

Behalve een langdurige fysieke aandoening kunnen kinderen ook langdurige gedrags- of leerstoornissen hebben. Naast de vergrijzing komt deze grote stijging van artrose ook, doordat de stijgende historische trend is doorgetrokken naar de toekomst.

Keel- neus- en oorartsen wachten met angst en beven op de golf van lawaaidoven die het disco- en walkmantijdperk over een paar jaar oplevert. We onderzochten ook welke combinaties van aandoeningen het meest voorkomen onder plussers met 3 of meer chronische ziektes. Aantal mensen met chronische aandoening bekend bij de huisarts Eén of meer chronische aandoeningen op 1 januari Toon tabelwaarden Exporteren als CSV bestand.

En dat zou zomaar kunnen kloppen, want we worden steeds ouder en blijven daarbij, meest voorkomende chronische ziekten in nederland. Constitutioneel eczeem Aandoeningen die ook veel voorkomen in maar buiten de top 10 vallen zijn bijvoorbeeld beroerte, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier.

Een hoge vaccinatiegraad zorgt er voor dat kwetsbare nog niet gevaccineerde kinderen tegen mazelen worden beschermd groepsbescherming. Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, conform het advies van de gebiedscommissie.

Behalve een langdurige fysieke aandoening kunnen kinderen ook langdurige gedrags- of leerstoornissen hebben. Lawaaischade is al meetbaar als de slechthorende het zelf nog niet merkt. Gehoorstoornissen Deel deze pagina:. Gerelateerde nieuws Grotere kans op ontwikkelen nieuwe chronische aandoening na IC opname Mannen hebben na een opname op de Intensive Care IC 6x zoveel kans een nieuwe chronische aandoening te ontwikkelen Dat is best wel eens vervelend.

Over de schrijver exed-admin.

In de projecties is rekening gehouden met toekomstige groei van de bevolkingsomvang en veranderingen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking vergrijzing.

Deel deze pagina. In hadden in totaal 5,3 miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Bron DOI. Let op: de gepresenteerde meest voorkomende chronische ziekten in nederland zijn berekend via de weegmethode van het CBS. Vraag 4: Welke trends in infectieziekten zijn er.

Aanleiding Vanwege de decentralisaties in het sociaal domein is steeds meer informatie nodig over gezondheid gerelateerde indicatoren op kleinere geografische niveaus.

Lees meer over

Er waren in ongeveer 1,35 miljoen mensen met een chronische aandoening die ook beperkingen in het functioneren en een minder goede gezondheid ervaarden. Ook patiënten die hun eerste hartinfarct overleven behoren tot de categorie patiënten met een coronaire hartziekte.

Van de mensen met een lage opleiding heeft twee keer zo veel een chronische ziekte dan mensen met een hoge opleiding.

Dat is echter in veel landen niet het geval zie kaart voor een voorbeeld. Deze ranglijst is gebaseerd op een selectie van 59 belangrijke ziekten. De schatting is gebaseerd op een selectie van door chronische aandoeningen. Coronaire hartziekten en artrose zijn de tweede en derde grootste veroorzakers van ziektelast in Niet alle mensen met een chronische aandoening gaan ieder jaar naar de huisarts, en de meerderheid voelt zich gezond en niet beperkt, meest voorkomende chronische ziekten in nederland.

Welke aandoeningen komen straks het meest voor?

Het is een kwestie van uitsplitsen: er zijn veel meer verschillende kankers dan hartziekten. Astma en chronische bronchitis komen het vaakst voor Langdurige fysieke aandoeningen  zoals astma en chronische bronchitis kwamen het afgelopen jaar het vaakst voor, namelijk bij 1 op de 10 kinderen.

Die leren dat pijn erbij hoort.

Over het algemeen leiden de RIVM schattingen tot kleinere verschillen tussen gebieden dan de cijfers die verkregen zijn door middel van weegmethoden. In dit onderdeel van het Trendscenario wordt verkend met welke aandoeningen we gemeente den haag sociale dienst contact de toekomst te maken hebben, meest voorkomende chronische ziekten in nederland.

Contact jouw GGD Wij beantwoorden jouw vragen graag zo snel mogelijk. Samsung beschikbaar. Gebruikte indicator en : Percentage mensen dat bij de huisartsenpraktijk geregistreerd staat met minimaal n chronische aandoening op 1 januari van het betreffende jaar puntprevalentie. Hierdoor zijn de resultaten voor de YLD lager. Voor het aantal mensen dat in  contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor meer dan n chronische ziekte, zie Aantal mensen met multimorbiditeit in zorg bij de huisarts.

Vooral op hoge leeftijd veel aandoeningen bij vrouwen

We hanteren een ruime definitie voor de categorie hart- en vaatziekten: het is een verzameling aandoeningen aan het hart- en vaatstelsel, waarbij we ook alle mensen meetellen die medicatie gebruiken voor het verlagen van de bloeddruk of het cholesterol. En hebben een doorzichtig sprietje om ze er weer uit trekken. Het aantal mensen met dementie neemt toe van Omdat kanker bij kinderen zelden voorkomt zijn alle gevallen meegenomen, ook als de ziekte al meer dan een jaar voorbij is.

Verder heeft ongeveer 5 procent van de kinderen langdurige gedrags- of leerstoornissen zoals dyslexie, en hyperactief en aandachtsgestoord gedrag. Hoe meer respondenten er zijn, hoe minder er geschat hoeft te worden en hoe beter de cijfers zijn. Antibioticaresistentie en dalende vaccinatiegraad zijn risico's voor de volksgezondheid.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:3

Nieuw nieuws